Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy na temat zarządzania ryzykiem oraz przygotowanie kadry zarządzającej przedsiębiorstwem i kluczowych pracowników do opracowania kluczowych elementów oraz wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, jako podstawowego elementu zarządzania organizacją. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i kluczowych pracowników przedsiębiorstw, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem.

 

Program szkolenia

1. Rola zarządzenia ryzykiem w systemie zarządzania organizacją
2. Standardy COSO
a) środowisko wewnętrzne
b) cele i zarządzanie ryzykiem
c) mechanizmy kontroli
d) informacja i komunikacja
e) monitorowanie i ocena
3. Identyfikacja obszarów ryzyka w przedsiębiorstwie (warsztaty)
4. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa (warsztaty)
a) planowanie celów i zadań przedsiębiorstwa
b) identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach)
c) analiza ryzyka (przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka)
d) planowanie metod przeciwdziałania i minimalizacji ryzyka (warsztaty)
e) raportowanie i ocena adekwatności systemu
5. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony audytor wewnętrzny, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, a także komunikowania (m. in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT