Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

System Informacji Oświatowej

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie rozpoczyna się wprowadzeniem do zasad gromadzenia danych w SIO oraz krótkim omówieniem przepisów. Następnie omawiane będą dane dziedzinowe, zasady przekazywania danych do SIO, pozyskiwanie danych dziedzinowych, odzyskiwanie utraconych danych i nadzór nad ich bezpieczeństwem. Uwaga skupiona zostanie również na modułach wprowadzania danych. 

 

 

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie zasad wprowadzania, przekazywania i moderowania danych przesyłanych do SIO. Zostaną również zapoznani z harmonogramem, zakresem wprowadzania danych,  zasadami nadzoru nad ich bezpieczeństwem a także obowiązujących przepisów. Duży nacisk zwrócony zostanie na praktyczne aspekty związane z gromadzeniem danych, a także najczęściej występującymi problemami.

 

 

Program szkolenia

 1. Zasady gromadzenia danych w SIO
 2. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych
 3. Dane dziedzinowe:
 4. Przekazywanie danych do bazy danych SIO
 5. Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO
 6. Dostęp do bazy danych SIO
 7. Nadzór nad bezpieczeństwem danych
 8. Odzyskiwanie utraconych danych
 9. Korygowanie nieprawidłowości oraz przechowywanie danych w bazie danych SIO i w lokalnych bazach danych SIO
 10. Składanie wniosków (szkoły i placówki oświatowe)
 11. Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia
 12. Wprowadzanie danych: Moduł PODMIOT
 13. Wprowadzanie danych: Moduł UCZEŃ
 14. Wprowadzanie danych: Moduł NAUCZYCIEL
 15. Wprowadzanie danych: Moduł DANE ZBIORCZE
 16. Nazwiska obcojęzyczne
 17. Przepisy karne

 

 

Informacja o prelegencie

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Kancelaria Senatu RP, Akademia Górniczo-Hutnicza, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty i case study

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT