Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Techniki wywierania wpływu i obrona przed manipulacją

Kategoria: Rozwój osobisty

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie reguł wpływu społecznego.
 • Doskonalenie umiejętności identyfikacji zachowań manipulacyjnych.
 • Rozwijanie zdolności posługiwania się technikami perswazyjnymi
 • Stawianie własnych granic

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do psychologii wywierania wpływu społecznego
 2. Zasady wywierania wpływu wg Roberta Cialdiniego
 3. Pojęcie manipulacji
 4. Siła perswazji – werbalne mechanizmy oddziaływania
 5. Erystyka Schopenhauera czyli jak rozpoznawać manipulację werbalną
 6. Komunikacja pozawerbalna w działaniach perswazyjnych
 7. Jak skutecznie obronić się przed manipulacją
 8. Asertywność - zachowania skoncentrowane na rozwiązaniu problemów
 9. Asertywne techniki stawiania własnych granic
 10. Reagowanie na oceny i różne rodzaje krytyki
 11. Pułapki myślenia w przeciwdziałaniu psychomanipulacji
 12. Pojęcie dysonansu poznawczego i warunki wpływające na podejmowanie decyzji

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacje, wykład interaktywny, ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, odgrywanie ról, dyskusja moderowana.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT