Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Prowadzenie efektywnych spotkań

Kategoria: Biznes

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad prowadzenia efektywnych spotkań.
 • Doskonalenie umiejętności moderowania.
 • Kształcenie partnerskiej postawy wobec współpracowników.
 • Budowanie swojego autorytetu poprzez przygotowanie merytoryczne i kulturę

 

Program szkolenia:

 1. Organizacja spotkań
 2. Przygotowanie spotkania
 3. Przeprowadzenie spotkania
 4. Koncentracja na celu spotkania
 5. Zarządzanie czasem – pilnowanie dyscypliny wypowiedzi
 6. Niespodziewane sytuacje w trakcie spotkania
 7. Prowadzenie dyskusji
 8. Menadżer jako moderator
 9. Błędy wpływające na efektywność spotkań
 10. Kultura wyglądu
 11. Elementy mowy ciała
 12. Organizacja przestrzeni. Plan miejsc
 13. Błędy językowe
 14. Elementy savoir-vivre’u
 15. Pokonywanie nieśmiałości w sytuacjach ekspozycji społecznej

 

Informacje o prelegencie:

Trenerka umiejętności psychospołecznych, coach, terapeutka Simontona, dr nauk humanistycznych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Obecnie specjalista w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Autorka licznych publikacji.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Ćwiczenia indywidualne, grupowe i zespołowe, burza mózgów, symulacje sytuacji zadaniowych, odgrywanie ról, moderowanie, dyskusja, projekcja filmó szkoleniowych, testy, kwestionariusze, prezentacje, sesje plakatowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT