Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne

Kategoria: Sektor publiczny

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie metodologii formułowania pism i aktów procesowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Sporządzanie podań
 - pojęcie podania jako formy oświadczeń strony w postępowaniu administracyjnym
 - wymogi formalne podania
 - warsztaty – sporządzanie projektu wniosków w wybranych kwestiach procesowych
3. Sporządzanie pełnomocnictwa
 - pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym
 - metodologia formułowania pełnomocnictwa
 - warsztaty – sporządzanie projektu pełnomocnictwa
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych (decyzje pierwszoinstancyjne)
 - elementy treści decyzji administracyjnej
 - metodologia formułowania i uzasadniania decyzji administracyjnych
 - warsztaty – sporządzanie projektu decyzji administracyjnej organu I instancji
5. Sporządzanie postanowień
 - elementy treści postanowienia
 - metodologia formułowania i uzasadniania postanowień
 - warsztaty – sporządzanie projektów postanowień w wybranych kwestiach procesowych
6. Sporządzenie odwołań i zażaleń
 - wymogi formalne odwołania
 - warsztaty – sporządzanie projektu odwołania w określonej sprawie
 - wymogi formalne zażalenia
 - warsztaty – sporządzanie projektu zażalenia
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych (decyzje drugoinstancyjne)
 - rodzaje decyzji organu odwoławczego
 - warsztaty – sporządzanie projektu decyzji administracyjnej organu II instancji

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w procedurze administracyjnej i postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przedmiot jego zainteresowań naukowych obejmuje także problematykę administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych. Autor publikacji naukowych oraz współredaktor dwóch książek: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law (Wolters Kluwer, Warszawa 2008) oraz Selected Papers on High Technology Law (Chicago-Gdańsk 2006).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT