Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

ABI w placówkach oświatowych i szkołach

Kategoria: Biznes

Przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, szczególnie dyrektorzy i kierownicy szkół, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, administratorzy danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem to właśnie przede wszystkim do tej grupy skierowane jest szkolenie.

 

Na szkoleniu zostaną przedstawione m.in. główne aspekty pracy administratora informacji w szkole i placówce oświatowej poprzez wiele ćwiczeń praktycznych (w szczególności trening w zakresie tworzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych).

 

Program szkolenia:

1.    Prawne podstawy funkcjonowania ABI w podmiotach prawa oświatowego.
2.    Specyfika szkoły i placówki oświatowej jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
3.    Polityka ochrony danych osobowych jako podstawowy dokument legalizujący przetwarzanie danych osobowych.
4.    Inne warunki legalności przetwarzania danych osobowych.
5.    Dyskusja zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6.    Zgoda a uprawnienie do przetwarzania danych osobowych.
7.    Rola i zadania administratora bezpieczeństwa informacji w szkole i placówce oświatowej.
8.    Nowy System Informacji Oświatowej, a ochrona danych osobowych.
9.    Wdrażanie dzienników elektronicznych.
10.    Wyniki kontroli GIODO oraz NIK w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.
11.    Ochrona innych dóbr osobistych – w szczególności prawo do ochrony wizerunku.
12.    Najbliższe zmiany w zakresie prawa ochrony danych osobowych.

 

Informacje o prelegencie:

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady od 1991 roku, dzięki czemu posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT