Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics

Kategoria: Biznes

Oprogramowanie IBM SPSS Statistics jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do przygotowania statystycznej analizy danych pochodzących z badań marketingowych, ankietowych czy danych behawioralnych. Celem takiej analizy jest przekształcenie danych surowych w informację pomocną w podejmowaniu decyzji znaczących dla funkcjonowania organizacji. Jednocześnie dostęp do informacji rynkowej jest jednym z kluczowych czynników konkurencyjności firm. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności obsługi programu SPSS, przygotowania danych do analizy oraz poznają podstawowe techniki statystycznej analizy danych.

 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie i analizę informacji rynkowych w organizacjach, pracowników działów marketingu i sprzedaży, analityków, menadżerów, oraz pracowników naukowych uczelni wyższych, prowadzących projekty badawcze wymagające znajomości statystycznej analizy danych. Celem szkolenia przede wszystkim jest:

- nabycie umiejętności obsługi programu IBM SPSS Statistics,

- nabycie wiedzy na temat etapów przygotowania danych do analizy,

- poznanie podstawowych technik statystycznej analizy danych,

- zdobycie umiejętności interpretacji wyników analiz w kontekście zaistniałej sytuacji decyzyjnej.

 

Program szkolenia dwudniowego

Dzień I

  1. Cele i etapy procesu analizy danych i doświadczenie uczestników w tym zakresie.
  2. Blok I – przygotowanie zbiorów do analizy.
  3. Kodowanie danych.
  4. Obsługa programu SPSS Statistics.
  5. Zbiór danych – podstawowe operacje.
  6. Zarządzanie zbiorami danych.

Dzień II

  1. Blok II – przygotowanie zmiennych do analizy.
  2. Blok III – podstawowe procedury analityczne.
  3. Interpretacja wyników analiz.

Informacja o prelegencie

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja – Socjologia gospodarki i badania rynku), obecnie w trakcie studiów podyplomowych (Coaching jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania - ŚWSZ/Otawa Group). Ukończył Szkołę Trenerów MERITUM (5 EQF) dofinansowaną z EFS. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał jako Konsultant ds. rozwiązań analitycznych oraz Konsultant ds. badań marketingowych. Realizuje projekty szkoleniowe i badawcze, a także tworzy projekty współfinansowane z EFS (PO KL) prowadząc swoją firmę szkoleniową. Kompetentny w zakresie prowadzenia szkoleń „miękkich” (komunikacja i perswazja, (auto)prezentacja i wystąpienia publiczne, kreatywność) oraz twardych (Analiza danych z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics, badania marketingowe).Przeprowadził ponad 140 godzin warsztatów z zakresu Analiza danych z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics pracując w firmie SPSS Polska.

 

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT