Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu

Kategoria: Biznes

Szkolenie pozwala zapoznać się z modelem Analizy Transakcyjnej oraz praktycznym jej zastosowaniem w komunikacji i zarządzaniu ludźmi. Uczestnicy będą mieli okazję dokonać  wglądu w mechanizmy zachowań międzyludzkich w kontekście Analizy Transakcyjnej oraz praktycznie przećwiczyć konstruktywną komunikację.

 

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu - pojęcie Analizy Transakcyjnej

2. Osobowość - diagnoza struktury osobowości

3. Pojęcie skryptu życiowego.

4. Komunikacja w ujęciu Analizy Transakcyjnej

- postawy życiowe

- błędy i bariery w komunikacji

- komunikacja jako klucz do budowania partnerstwa i dobrych relacji

5. Gry psychologiczne

6. Ochrona przed manipulacją

7. Budowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi psycholog, dyplomowany trener, doradca, coach. Ukończyła psychologię na UAM oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej. Master NLP oraz terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (8 letnia praktyka trenerska). Specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju tzw. umiejętności  miękkich oraz tematyce psychologicznych kosztów pracy (stres, wypalenie zawodowe). Jako wykładowca  na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu ZZL. Jest licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis (MPA), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Prowadzi doradztwo i konsultacje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, łącząc rozmaite metody szkoleniowe, w tym superlearning, teatr improwizacji, NLP, RTZ, inne. Uczy nowych umiejętności nie tylko poprzez naukę konkretnych technik, ale również na poziomie zmiany postaw i przekonań.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztat - mini wykłady, moderowane dyskusje, praktyczne ćwiczenia indywidualne oraz w parach i grupach

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT