Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej

Kategoria: Biznes

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami z zakresu finansów i statystyki opisowej, ich praktycznego wykorzystania i efektywnego modelowania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Szkolenie skierowane jest do osób z działów finansowo - księgowych i pokrewnych. Od uczestników wymaga się znajomości elementarnej wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 

Program szkolenia

1. Zasady i strategie definiowania bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych.
2. Narzędzia filtrowania, wyszukiwania i sortowania.
3. Funkcje warunkowe i formatowanie warunkowe.
4. Sumy pośrednie i tablice przestawne.
5. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji dostępnych z poziomu arkusza do rozwiązywania przykładowych problemów z dziedziny finansów, statystyki, rachunku kosztów, sprzedaży, prognozowania i planowania.
6. Budowanie własnych funkcji obliczających różnorodne zmienne finansowe.
7. Kontrola poprawności danych.
8. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów ekonomiczno - finansowych (np. struktura produkcji, lokaty, kredyty).
9. Analiza sprzedaży oraz prognozowanie z zastosowaniem funkcji statystycznych.
10. Zastosowanie makr i VBA dla modeli finansowych.
11. Techniki efektywnej prezentacji danych.
12. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych).

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.Czas trwania: 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o metodę „case study”

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT