Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do biznesmenów, przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych.

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką gospodarczo-kulturową państw GCC.

Ramowy program szkolenia

1. Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w krajach GCC.

a. Wymagania w Arabii Saudyjskiej

b. Emiraty Arabskie i inne kraje GCC.

2. Rodzaje zatrudnienia w krajach GCC.

a. W Arabii Saudyjskiej

b. W innych krajach GCC

3. Związek kultury i religii z gospodarką w krajach GCC.

a. W Arabii Saudyjskiej

b. W innych krajach GCC

4. Stosunek obywateli państw GCC do ludzi z Zachodu..

a. Pozytywy

b. Negatywy

5. Konieczność przestrzegania norm kulturowych

a. Jak należy się zachowywać w państwach muzułmańskich

b. Jakich zachowań należy absolutnie unikać, co jest dozwolone.

6. Prowadzenie negocjacji na Bliskim Wschodzie.

a. Negocjacje prywatne

b. Negocjacje służbowe

7. Ogólne wiadomości o różnicach kulturowych w świecie arabskim

a. Czy wahhabizm saudyjski może mieć wpływ na ekonomię.

b. Islam sunnicki a szyici – czy ma to jakieś znaczenie dla ekonomii.

8. Komunikacja językowa w kontaktach handlowych polsko-arabskich.

a) Formalne języki komunikacji.

b) Problem wzajemnego zrozumienia

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład z wykorzystaniem projektora multimedialnego + elementy dyskusji i ew. ćwiczeń

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT