Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych

Kategoria: Prawne

Szkolenie dotyczy aspektów prawnych zakładania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń oraz fundacji. Uczestnik szkolenia pozna formy prawne organizacji pozarządowych, źródła prawa związane z zakładaniem organizacji pozarządowych oraz wynikające z nich prawa i obowiązki. Uczestnik dowie się ponadto, jakie są koszty notarialne rejestracji, zmian lub wykreślenia organizacji. Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających założyć organizację w formie stowarzyszenia lub fundacji lub inną formę organizacji w ramach tzw. III-go sektora.

 

Ramowy program szkolenia
1. Formy prawne organizacji pozarządowych  i wynikające z tego możliwości skutecznego prowadzenia działalności
2. Obowiązki i prawa osób działających w organizacjach pozarządowych
3. Czynności prawne w celu założenia i rejestracji organizacji pozarządowej
4. Definicja i cechy stowarzyszenia
5. Definicja i cechy fundacji
6. Źródła prawa w odniesieniu do organizacji pozarządowych

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi wykładowca, trener, specjalizacja: prawo administracyjne i cywilne; ponad 6 lat doświadczenia w pracy trenera. Wykładowca przedmiotów prawnych na studiach inżynierskich i podyplomowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, case studies, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT