Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Audyt,ewaluacja i monitoring projektów RPO WŁ na lata 2014-2020–poziom zaawansowany–projekty EFS

Kategoria: Biznes

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Audyt, ewaluacja i monitoring projektów RPO WŁ na lata 2014-2020 – poziom zaawansowany projekty EFS”.

 

Szkolenia jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020

Na szkolenia zapisać mogą się również osoby będące potencjalnymi beneficjentami.

 

Program szkolenia

  • Weryfikacja skuteczności kontroli wewnętrznych.
  • Postanowienia umowy, a zapisy wytycznych.
  • Weryfikacja sposobu dokumentowania kosztów oraz sposobu ich pokrycia.
  • Podatek VAT.
  • Weryfikacja wskaźników projektu.
 

Informacje o prelegencie:

Prowadzącym szkolenie będzie Michał Rutkowski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskego Programu Studiów Europejskich - kierunek Unia Europejska.

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji.

Uczestniczy/ł w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Termin i miejsce szkolenia:

9 listopada 2018 r. w godz. 8:30 - 16:30, sala konferencyjna na XVII piętrze wieżowca, przy ul.Traugutta 21/23 w Łodzi

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo wchodząc w ponizszy link:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2995-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-audyt-ewaluacja-i-monitoring-projektow-rpo-wl-na-lata-2014-2020-poziom-zaawansowany-projekty-efs

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 listopada  br. do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba  miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

KONTAKT