Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą poznać zasady autoprezentacji i występów publicznych. Szkolenie skierowane jest do prezesów firm, członków zarządu, dyrektorów.

Celem szkolenia jest rozwijanie osobistych zdolności autoprezentacji oraz pogłębienie własnych umiejętności komunikacyjnych, uzyskanie również dodatkowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą podnieść oraz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Ramowy program szkolenia

1. Autoprezentacja

Psychospołeczne mechanizmy wpływające na indywidualny wizerunek zawodowy jak

również zasady autoprezentacji w sytuacjach publicznych.

· Autokreacja – budowanie wiarygodności, techniki budowania

profesjonalnego wizerunku

· Techniki wywierania wpływu społecznego

· Zasady budowania wiarygodnego wizerunku (kompetencja,

wiarygodność, wywieranie pozytywnego wrażenia)

· Efekt pierwszego wrażenia

· Reguła 4x20

· Elementy mające znaczenie w kreowaniu pozytywnego wizerunku:

pierwsze wrażenie, ubiór, kontakt wzrokowy, gestykulacja – ćwiczenia

· Strach i trema - techniki zmniejszania napięć

· Warsztat komunikacyjny mówcy

 

2. Emisja głosu

· Emisja głosu

· Traktowanie głosu jako instrument: dykcja, pauza, tempo, akcent

· Ćwiczenia usprawniające artykulację

· Doskonalenie dykcji

· Techniki oddechowe redukujące stres i wpływające na płynność

mówienia (wyrobienie nawyku posługiwania się oddechem

przeponowo-żebrowym)

 

3. Komunikacja niewerbalna

· Wykorzystanie mowy ciała w budowaniu przekazu komunikacyjnego

· Zadbanie o spójność przekazu (między komunikacją werbalną i niewerbalną)

· Zasady dress code

· Ćwiczenia umiejętności autoprezentacyjnych – praca z kamerą

 

Ćwiczenia z kamerą

· Formułowanie sugestywnych wypowiedzi publicznych z wykorzystaniem języka

adekwatnego do możliwości percepcyjnych odbiorców, wspieranie wypowiedzi

gestem, poprawna sylwetka mówcy jako element panowania nad tremą

· Budowanie wizerunku mówcy sympatycznego i kompetentnego, umiejącego

podtrzymać kontakt z odbiorcami.

 

 

Informacja o prelegencie

Doktorant się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia dla  studentów oraz menedżerów kształcących się na Wydziale Zarządzania UŁ oraz na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innym w środkach masowego przekazu („Gazeta Wyborcza”) oraz w agencji Public Relations.  Jego szkolenia prowadzone są w formie warsztatów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, wykładów teoretycznych oraz ćwiczeń indywidualnych i grupowych (m.in. praca z kamerą)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT