Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Autoprezentacja w kierowaniu biurem - Kreowanie autoprezentacji własnej, biura i szefa

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do asystentek, asystentów i office managerów biura VIP-ów, czyli do tych wszystkich, którzy realnie są drugą osobą „po Bogu” w firmie i instytucji publicznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej autoprezentacji w zawodzie sekretarki/asystentki i kierownika biura.

Ramowy program szkolenia

1. Zasady kreowania wizerunku w pracy

• Pierwsze wrażenie a sukces – co można odczytać w ciągu 7, 30 i 60 sekund.

• Co możemy odczytać z komunikacji drugiej osoby.

• Powitanie - odczytanie nastawienia z podania z dłoni. Czy możemy nadać charakter relacjom odpowiednio podjąć dłoń?

• Czy prawidłowo dobieram styl do reprezentowanej firmy lub instytucji? Określenie swoich mocnych i słabych stron – warsztat z kamerą z autoprezentacji.

• Wizerunek w Internecie a wizerunek Firmy. Jak zbudować swój wizerunek w sieci. Jak kreować wizerunek szefa?

 

2. Komunikacja niewerbalna w relacjach z klientami, współpracownikami i szefem.

• Jak  szybko odczytać autoprezentację klienta, partnera, współpracownika?

• Jak odczytać prawdziwe nastawienie i emocje klienta, partnera, współpracownika?

• Budzenie sympatii – niewerbalny kod otwartości i szczerości.

• Aparycja – jak dobrać garderobę własną i szefa, aby kolorem i stylem wykreować odpowiedni wizerunek.

• Jak sprawić, aby widziano w nas eksperta i specjalistę. Jak odbierane są:

- kolor i długość włosów

- barwa i długość paznokci

- wizaż i komunikacja twarzy: uśmiech, kolor zębów, brwi, karnacja, ułożenie głowy

- kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia (po czym poznać zainteresowanie biznesowe, a po czym towarzyskie)

- sylwetka, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi

• Zarządzanie przestrzenią biura:

- ustawienie stołów,

- usadzenie gości a wpływ na komunikację między nimi i ich relacje,

- wykorzystanie odległości między rozmówcami, 

- wykorzystanie kolorów, światła i zapachów w biurze, 

- znaczenie różnego wyposażenia biura

• Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku:

- czy w biznesie można dotykać drugiej osoby?

- znaczenie różnych form dotyku w budowaniu relacji z ludźmi

• Chronemika – zarządzanie czasem w autoprezentacji:

- czas jako sygnał w relacjach międzyludzkich – „Ma Pan/Pani kolejne spotkanie” już nie wystarcza.

- jak odbierane jest zaproponowanie wody, soku, kawa lub herbaty

- dodatki konferencyjne i ich wpływ na relacje

- jak ułatwić a jak utrudnić mówienie takimi dodatkami

 

3. Mowa ciała.

• Gestykulacja eksperta a gestykulacja człowieka miłego.

• Gesty pewności siebie.

• Gesty strachu i tremy, niepewności i tworzenia bariery.

• Gesty złości i negatywnych emocji.

• Gesty uzupełniające słowa.

• Postawa ciała.

• Gesty oddające emocje.

• Sposób poruszania się a odbiór przez obserwatorów.

 

4. Parametry głosu to tez komunikacja niewerbalna. Operowanie głosem w czasie rozmowy bezpośredniej i przez telefon.

• Ustalenie kompetencji komunikacyjnych

• Ćwiczenia z operowania głosem.

• Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznej rozmowy. 

 

Informacja o prelegencie

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej i interpersonalnej” w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT