Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Badania marketingowe jako wsparcie zarządzania organizacją

Kategoria: Biznes

Badania marketingowe stanowić powinny nieodłączny element procesu zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych. Ich celem jest dostarczenie decydentom obiektywnych informacji rynkowych po to, aby zminimalizować ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji marketingowych. Praktyka polskiego życia gospodarczego wskazuje jednak, że badania są rzadko wykorzystywane w firmach, w szczególności w sektorze MŚP. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie projektowania, realizacji oraz wykorzystania wyników badań marketingowych do wzrostu konkurencyjności firm. Po zakończeniu szkolenia będą oni w stanie samodzielnie przeprowadzić projekt badań marketingowych w swojej organizacji.

 

Szkolenie skierowane jest do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, pracowników działów marketingu, analityków, osób odpowiedzialnych za tworzenie i realizację strategii marketingowej organizacji. Celem szkolenia przede wszystkim jest:

- poszerzenie wiedzy na temat procesu badań marketingowych oraz jego wykorzystania w działalności firmy,

- nabycie umiejętności z zakresu projektowania badań, budowy narzędzi badawczych, doboru respondentów, prowadzenia wywiadów oraz tworzenia raportów badawczych,

- nabycie umiejętności współpracy z zewnętrznymi agencjami badawczymi oraz wykorzystania wyników badań do budowania strategii marketingowej organizacji,

- zwiększenie motywacji uczestników do wykorzystania badań marketingowych w procesie zarządzania organizacją.

 

Program szkolenia dwudniowego

Dzień I

1. Rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, doświadczenia uczestników w tym zakresie

2. Rola, rodzaje i typologie badań oraz etapy procesu badawczego

3. Planowanie projektu badań

4. Metody ilościowe

5. Budowanie kwestionariusza wywiadu

6. Dobór optymalnych prób badawczych

7. Analiza danych ilościowych

8. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych

Dzień II

1. Metody jakościowe

2. Budowa scenariuszy IDI i FGI

3. Prowadzenie IDI

4. Prowadzenie FGI

5. Analiza danych jakościowych

6. Tworzenie raportu badawczego – wyniki, wnioski, rekomendacje

7. Budowanie rekomendacji marketingowych na podstawie wyników badań

8. Współpraca z agencjami badawczymi

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja – Socjologia gospodarki i badania rynku), obecnie w trakcie studiów podyplomowych (Coaching jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania - ŚWSZ/Otawa Group). Ukończył Szkołę Trenerów MERITUM (5 EQF) dofinansowaną z EFS. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Konsultant ds. rozwiązań analitycznych oraz Konsultant ds. badań marketingowych. Obecnie prowadzi swoją firmę (działalność gospodarczą), gdzie realizuje projekty szkoleniowe i badawcze, a także tworzy projekty współfinansowane z EFS (PO KL). Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń „miękkich” (komunikacja i perswazja, (auto)prezentacja i wystąpienia publiczne, kreatywność) oraz twardych (Analiza danych z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics, badania marketingowe).

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:  Mini wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, odgrywanie ról

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT