Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu

Kategoria: Biznes

Uczestnicy poznają znaczenie aktywów informacyjnych w przedsiębiorstwie oraz zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. W czasie szkolenia zostanie również przedstawione zjawisko ”przedsiębiorstwa informacyjnego”. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, członków zarządu oraz menedżerów wyższego szczebla.

 

Program szkolenia

1. ”Społeczeństwo Informacyjne” – ”Przedsiębiorstwo Informacyjne”. Znaczenie informacji w biznesie
2. Krótka prezentacja tajemnic prawnie chronionych w polskim systemie prawnym - informacje niejawne, dane osobowe, tajemnica przedsiębiorcy, itd
3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego biznesu
4. Szpiegostwo gospodarcze – historia i współczesność
5. Analiza medialnych doniesień o wyciekach (kradzieżach) informacji biznesowych – spektakularne upadki
6. Wymogi niezbędne prawnej skuteczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: wykaz tajemnic i zasady ich ochrony
7. Audyt Bezpieczeństwa Informacji – źródło wiedzy o przedsiębiorstwie
8. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – jak go zbudować? 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi Łukasz Kister - niezależny ekspert bezpieczeństwa informacyjnego – biegły sądowy. Audytor wiodący i projektant Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Doktorant w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie. Absolwent studiów magisterskich o specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem, oraz studiów licencjackich z zakresu: Dziennikarstwa i komunikowania masowego. Ekspert krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. European Association for Security (Przewodniczący Sekcji Doktorantów), Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (Członek Rady Naukowej), Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Trener szkoleń i warsztatów specjalistycznych. Wykładowca akademicki m.in. z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dziennikarstwa śledczego, wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa biznesu, problematyki społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa państwa. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, opublikowanych w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim. Jest stałym współpracownikiem czasopism naukowych i specjalistycznych, m.in.: ”Securitologia”, ”Ochrona Mienia i Informacji”. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli ”ŚCIŚLE TAJNE” oraz odpowiadające mu certyfikaty NATO i Unii Europejskiej. Realizował różnorodne projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji m.in. dla takich instytucji i firm, jak: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o, Operator Gazociągów Przesyłowych ”Gaz System” S.A., Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o. (Grupa PGNiG), PGE Dystrybucja Warszawa – Teren sp. z o.o., HEWITT Associates sp. z o.o., Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ”Siarkopol” S.A., CPU Service, Port Lotniczy im. F. Chopina, i wielu innych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, konwersatorium

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT