Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

BHP - Prawo Pracy Ochrona przeciwpożarowa

Kategoria: Biznes

Program szkolenia

 

 • Podstawy prawne prawa pracy
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracowników
 • Wypadki przy pracy
 • Wymagania BHP
 • Wymagania pomieszczeń pracy
 • Prace wzbronione
 • Ryzyka zawodowe
 • Ergonomia pracy
 • Bezpieczeństwo w nieruchomościach
 • Obiekty budowlane i pomieszczenia
 • Bezpieczeństwo dróg komunikacyjnych
 • Znaki ochrony BHP i ochrony pożarowej
 • Ocena ryzyka
 • Instrukcje BHP
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych
 • Warunki techniczne wg wysokości
 • Klasyfikacja odporności ogniowej
 • Strefy pożarowe, drogi pożarowe i ewakuacyjne
 • Urządzenia przeciwpożarowe
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
 • Wymagania eksploatacyjne budynków.
 • Czynności zabronione, nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Obowiązki właściciela – zarządcy, wymagania art. 62 PB
 • Urządzenia gaśnicze, rodzaje, klasyfikacja, kontrole okresowe.
 • Instrukcje i regulaminy ochrony przeciwpożarowej.

Informacje o prelegencie

V-ce prezes  zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, Dyrektor Zarządzający TBS, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz dyrektor Instytutu Aktywizacji Zawodowej TRANSFER. Członek  ostatniej edycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MI. Wykładowca tematów prawa budowlanego i cywilnego oraz rozliczania kosztów, prowadzenia dokumentacji i opracowywania budżetu operacyjnego w nieruchomościach wielolokalowych, publicznych i komercyjnych. Autor publikacji: Poradnik administratora nieruchomości 2 części oraz Algorytm rozliczania kosztów ciepła i wody, oraz wielu autorskich programów komputerowych przydatnych w administrowaniu nieruchomościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT