Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Biznes Plan jako narzędzie efektywnego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników Urzędów Pracy oraz doradców zawodowych i ma na celu zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu  opracowania Biznes Planu, opartej na przykładach  firm prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą. Wiedza ta ma posłużyć podwyższeniu kompetencji pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w konsultacjach z potencjalnymi beneficjentami.

Ramowy program szkolenia
 

I. Wniosek o jednorazowe przyznanie środków na finansowanie działalności gospodarczej.

1. Wybór rodzaju działalności gospodarczej i jej formy opodatkowania.

2. Rejestracja firmy krok po kroku.

3. Charakterystyka marketingowa firmy.

4. Główne cele i elementy Biznes Planu.

II. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem przykładowych Biznes Planów.

 

Informacja o prelegencie
 

Szkolenie poprowadzi absolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing, ze specjalnością: zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczony trener, wieloletni dyrektor zarządzający firmy szkoleniowej, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Posiada certyfikat audytora systemów zarządzania jakością, wiele ukończonych kursów i szkoleń z zakresu m.in. finansowania budżetowego, kontroli zarządczej, zarządzania własnością intelektualną, należy do grona opiniodawców nowych ustaw. Swoją wiedzę, doświadczenie i entuzjazm wykorzystuje jako trener w prowadzeniu szkoleń nakierowanych na praktyczne aspekty z zakresu nowoczesnych metod zarządzania firmą, w tym m.in. dotyczących: strategii zarządzania poprzez cele, skutecznej organizacji pracy, negocjacji, marketingu wewnętrznego, minimalizacji kosztów, LM, zarządzania przez jakość, psychologii w zarządzaniu oraz kontroli zarządczej. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za wiedzę, doświadczenie oraz za nowatorsko prowadzone warsztaty szkoleniowe. 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie zamknięte, połączone z praktycznymi przykładami

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT