Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych

Kategoria: Biznes

Adresatami szkolenia są naukowcy, marketingowcy, osoby chcące zająć się badaniami społecznymi, pracownicy HR, osoby planujące strategie personalne firmy, pracownicy agencji badawczych.

Szkolenie pokaże cały proces budowy testu psychologicznego mierzącego np. cechy osobowości, postawy lub zdolności specjalne.

 

Celem szkolenia jest to aby uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z konstrukcją testu/kwestionariusza oraz potrafili ocenić właściwości psychologiczne i statystyczne testu/ kwestionariusza, a ponad to zrozumieli sens testowania i nabyli zdolność do interpretacji wyników testu/kwestionariusza.


Ramowy program szkolenia

1. Zapoznanie się z klasyczną teorią testowania i pomiaru psychologicznego oraz typami testów wraz z etapami budowania doskonałej miarki psychologicznej.

  • Definicja cechy lub universum interesujących zachowań.
  • Pilotaż.
  • Badanie główne.
  • Weryfikacja trafności czynnikowej.
  • Ocena rzetelności pomiaru.
  • Weryfikacja trafności teoretycznej.
  • Budowa norm.
  • Utworzenia podręcznika do testu.

2. Pokaz przewidywań jakie są w stanie dać cechy osobowości. 

 

 Informacja o prelegencie
Doktorant Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Specjalista ds. analiz statystycznych i metodologii badań psychologicznych. Od 6 lat zajmuje się analizą danych w kontekście nauki i rynku, a od 2 lat – dopasowywaniem i budową modeli w problemach klasyfikacyjnych. Zainspirowany pracą zawodową w ryzyku kredytowym, prowadził badania nad wpływem cech osobowości na regulację finansów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Formą szkolenia będzie konwersatorium połączone z zajęciami komputerowymi w środowisku oprogramowania SPSS.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT