Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach

Kategoria: Rozwój osobisty

Celem szkolenia jest wzmocnienie potencjału twóczego i poznanie możliwości jego wykorzystania, poprawa integracji i współpracy zespołowej, budowanie długofalowych relacji w zespołach, usprawnienie pracy, organizacji i przepływu informacji, elmininacja zachowań niepożądanych i nieetycznych, które blokują twórcze myślenie i działanie, angażowanie się w rozwiązywanie i przeciwdziałanie konfliktom w zespole oraz trening utrwalający pozytywne zachowana i działania zespołów - nastawienie na cel i relacje w zespole.

 

Program szkolenia:

  1. Moja rola w budowaniu relacji, komunikacji i zaufania
  2. Przekazywanie informacji
  3. Procedura rozwiazywania problemów i wypracowania rozwiązań
  4. Cele i korzyści współpracy w zespole
  5. Dobre relacje = profesjonalizm
  6. Pytania przed nawiązaniem rozmowy
  7. Czym jest prawdziwy zespół i co go wyróżnia od grupy?
  8. Lista kontrolna po spotkaniu i rozmowach ze współpracownikami
  9. Ważne umiejętności budujące relacje i współpracę z innymi

 

 

Informacja o prelegencie:

Trener biznesu, praktyk, negocjator, Absolwent MBA ZZL i Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w szkoleniach dla firm produkcyjnych. Odbiorcami tychże szkoleń są szefowie produkcji, mistrzowie i brygadziści. Trener zna i rozumie wagę i znaczenie stanowisk kierownika produkcji, mistrza i brygadzisty w nowoczesnej firmie produkcyjnej. Przeprowadził kilkaset warsztatów i treningów doskonalących kompetencje osób na pośrednich szczeblach zarządzania w firmach produkcyjnych.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Praca w małych grupach, dyskusja moderowana, gra szkoleniowa, ćwiczenia grupowe, dyskusja oraz analiza przypadków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia 

 

KONTAKT