Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole

Kategoria: Biznes

Cele szkolenia:

 

 • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej
 • Tworzenie optymalnych warunków koniecznych do sprawnego budowania i funkcjonowania efektywnego zespołu
 • Określenie ról pojawiających się w grupie i ich znaczenia dla pracy zespołu
 • Kształtowanie otwartości na zmiany i modyfikacje zachowań
 • Kształcenie poczucia wspólnoty interesów
 • Budowanie motywacji do pracy w zespole
 • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej i skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole oraz skutecznej współpracy podczas realizacji codziennych celów i zadań

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy funkcjonowania zespołów – różnica pomiędzy grupą osób, a zespołem
 2. Etapy tworzenia zespołu
 3. Komunikacja interpersonalna w zespole
 4. Role w zespole oraz zadania lidera zespołu
 5. Narzędzia skutecznego porozumienia niezbędne w pracy zespołowej
 6. Konflikt w zespole
 7. Komunikacja w konflikcie
 8. Motywowanie pracowników/współpracowników w zespole

 

Informacje o prelegencie:

Trenerka Biznesu i Administracji, doradca, doświadczony menedżer – praktyk. Od 2007 roku prowadzi szkolenia i warsztaty zarówno dla dużych organizacji biznesowych, jak i MŚP oraz mikroprzedsiębiorców reprezentujących różne branże i produkty/usługi. Szkoli ponadto personel ochrony zdrowia, sektor organizacji pozarządowych (NGO), inne PES, nauczycieli, kadrę zarządzającą uczelni wyższych, administrację publiczną i rządową (wszystkie szczeble), osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą. Wykorzystuje bogate praktyczne doświadczenie w obszarach zarządzania ludźmi/zespołami, sprzedaży, obsługi Klienta/call center, customer marketingu, komunikacji, budowaniu zespołów, psychologii Klienta. Certyfikowany trener biznesu oraz licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP.

 

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowwe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Ćwiczenia przeplatane krótkimi komentarzami trenera, symulacj, pracy zespołowej, eksperymentów, case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

 

KONTAKT