Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Budowanie zespołu i atmosfery sprzyjającej nauce

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, pedagogów i ma na celu:

- Poznanie mechanizmów działania motywacji do nauki

- Przećwiczenie strategii wywoływania wewnętrznej motywacji

- Doświadczenie działania w grupie w różnych rolach

- Nauczenie się efektywnego kierowania grupą

- Poznanie sposobów zaangażowania uczniów do wspólnego działania

- Prezentacja sposobów uczenia poprzez zabawę     

Ramowy program szkolenia

Motywacja ucznia

- Efektywna komunikacja i aktywne słuchanie;

- Behawioralne teorie wzmocnienia;

- Teorie potrzeb, celów i motywacji wewnętrznej;

- Strategie wywoływania wewnętrznej motywacji;

- Autorefleksja - jak lubimy się uczyć.

 

  Grupa jako silny czynnik motywujący

- Presja otoczenia i przystosowanie się do upodobań;

- Uspołecznianie motywacji do uczenia się;

- Kierowanie autorytarne ws partnerskie;

- Kierowanie wartościami w procesie nauki;

- Podnoszenie poczucia wartości poprzez korzystanie z wiedzy innych.

 

 Proces grupowy

- Różnice indywidualne a role w grupie;

- Gry i zabawy przełamujące lody;

- Gry i zabawy budujące poczucie wspólnoty;

- Gry: rywalizacja vs kooperacja;

- Metody pomagania słabym uczniom.

 

  Uczenie się ze zrozumieniem

- Burza mózgów jako stymulant pracy zespołowej;

- Twórcze rozwiązywanie problemów;

- Uczenie się przez zabawę;

- Metoda projektowa.

 

Informacja o prelegencie

Trener, posiadający 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z grupami otwartymi i biznesowymi. Szkoliła wyższe kadry w międzynarodowych firmach, pracowników administracji państwowej. Prowadziła szkolenia w języku angielskim w kilkudziesięciu firmach, w Ministerstwie Edukacji, Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych i w sądownictwie. Ma doświadczenie w szkoleniach metodą blended learning: tradycyjny kurs plus szkolenia na platformie e-learningowej.

Ponadto prowadziła szkolenia z prezentacji publicznych w firmach Wavin i MSA Polska, z kreatywności w dziale Public Relations w Coty Polska oraz International Paper Polska. Prowadziła również liczne szkolenia dla studentów i nauczycieli, z zakresu kreatywności, komunikacji i motywowania. Od 2003 roku publikuje artykuły.

Ukończyła Podyplomową Akademię Rozwoju Umiejętności Trenerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz wiele kursów doszkalających (w tym we Francji z komunikacji międzykulturowej i w Cambridge z kreatywnych metod nauczania).

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty z komentarzem i omówieniem

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT