Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Coaching

Kategoria: Rozwój osobisty

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia coachingu, czyli jak pomóc danej osobie we wzmacnianiu i doskonaleniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób przygotowywanych do roli coacha (w organizacji), dyrektorów zarządzających, menedżerów, team leaderów, specjalistów działów HR oraz osób mających kontakt z klientem. Buldzia

 

Program szkolenia

I. Co to jest coaching?
II. Priorytetowe zasady dotyczące coachingu
a) budowanie zaufania
b) umiejętność definiowania trudności
c) uważne słuchanie
d) obserwacja
e) eliminowanie uprzedzeń
f) umiejętność zadawania pytań
g) uzgodnienie planu działania na przyszłość
III. Przygotowanie do rozmowy coachingowej
IV. Rozpoczęcie rozmowy coachingowej
V. Sposoby na stworzenie swobodnej atmosfery
VI. Pochwały i uwagi krytyczne
VII. Zasady udzielania informacji zwrotnych
VIII. Rozmowa z trudnym pracownikiem
IX.Wskazówki dla coacha
X.Typowe błędy popełniane w trakcie rozmowy coachingowej
XI.Egogramy
XII.Poziom dojrzałości profesjonalnej 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz komunikacji społecznej i kultury medialnej. Trener – praktyk z obszaru HR. Działalność szkoleniową prowadzi od kilku lat. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, procesami naboru i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT