Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Controlling finansowy

Kategoria: Biznes

Umiejętność przedstawienia klientowi korzyści z współpracy - wyliczenie sumarycznej inwestycji w klienta, podstawowe pojęcia finansowe, umiejętność porównywania warunków handlowych klientów, terminy płatności - ich wpływ na warunki handlowe, koszty składowania jak je liczyć, marża/narzut, biznes oczami kupca.

 

Ramowy program szkolenia

 

1. Podstawowe pojęcia finansowe: Różnica między księgowością a finansami.

2. Podstawowe pojęcia finansowe: Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości.

3. Wyliczenie sumarycznej inwestycji w klienta: Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne.

4. Wyliczenie sumarycznej inwestycji w klienta: Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne).

 

Informacje o prelegencie

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora.
Jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym indeksowane w Journal Citation Reports[1]) oraz 10 książek [2]. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT