Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Copywriting dla kandydatów do parlamentu, rad miejskich, związków zawodowych

Kategoria: Biznes

Szkolenie ma celu przybliżenie metod i zasad współczesnego copywritingu, poznanie zasad tworzenia najpopularniejszych tekstów perswazyjnych, zwiększenie sprawności komunikacyjnej w mowie i piśmie, tworzenie treści ulotek oraz wywieranie wpływu. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kandydatów do parlamentu, rad miejskich, związków zawodowych.

Ramowy program szkolenia
1. Pisanie przemówień
2. Tworzenie treści ulotek
3. Język perswazji  w tekście
4. Wywieranie wpływu na czytelnika

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, absolwent kulturoznawstwa i polonistyki, jego twórczość publikowana jest w czasopismach literackich, kulturalnych oraz naukowych. Specjalizuje się w słowie pisanym oraz komunikacji interpersonalnej- między innymi pracuje jako copywriter - freelancer, tworzy teksty literackie, a także jest autorem podręcznika dla copywriterów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT