Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

CRM dla kadry zarządzającej

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz kierowników działów handlowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z możliwościami programu CRM jak i jego praktycznym wykorzystaniem. Przedstawia ono CRM nie tylko jako narzędzie w osiąganiu lepszych wyników ale również jako metodę obsługi klienta i sposób organizacji pracy w firmie. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zorganizować przepływ informacji (zlecanie zadań i ich kontrola), stworzyć spójny dla firmy sposób obsługi klienta i raportowania wyników.

Program szkolenia
1. Podstawowe informacje o CRM i jego roli w zarządzaniu firmą
a. Struktura i działanie baz CRM
b. Dane o kliencie – jakie i w jakim celu zbierane
c. Zarządzanie poprzez zadania
2. Organizacja danych klienta
a. Dane adresowe, finansowe i organizacyjne
b. Osoby kontaktowe
c. Statusy, grupy, przypisywanie opiekunów itp.
3. Planowanie działań wobec pracowników
a. zlecanie zadań
b. kontrola wykonania zadań, raport
c. praca z kalendarzem
d. kontrola aktywności opiekuna klienta, raport
e. klient wewnętrzny (zlecanie zadań wewnątrz firmy)
4. Praca na grupach klientów
a. rozróżnienie pomiędzy grupą a statusem, branżą lub regionem
b. tworzenie grup klientów i ich cele
c. planowanie działań wobec grup (mailingi, promocje itp.)
5. Tworzenie procedur
a. rola procedur w firmie
b. schemat przepływu informacji
c. praktyczne zastosowanie procedur
6. Administracja programu CRM
a. stanowiska i uprawnienia
b. słowniki danych
c. konfiguracja

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi trener z wieloletnim doświadczeniem w: sprzedaży i obsłudze klienta B2B, kierowaniu zespołem handlowców, wprowadzaniu nowych produktów do dystrybucji, przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń produktowych, przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z technik prezentacji i sprzedaży, tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania CRM, pisaniu tekstów reklamowych, oraz artykułów sponsorowanych w oparciu o materiały techniczne.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: W formule zamkniętej szkolenie jest prowadzone w siedzibie klienta i na jego oprogramowaniu

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT