Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Cybernetyka przywództwa

Kategoria: Rozwój osobisty

Cybernetyka Przywództwa to program przeznaczony dla wszystkich Liderów, którzy chcą wzmacniać i doskonalić kompetencje przywódcze. To model, który jest prosty i daje ogląd całości sytuacji przywódczej — jej istoty i znaczenia dla działania. To kluczowa i wyjątkowa wiedza, która pozwala na realizację wizji każdego przywódcy. Dzięki spotkaniu z nami, intuicja Lidera staje się potencjałem Przywódcy. Rozwój lidera i organizacji poprzez wzmocnienie kompetencji przywódczych w zakresie:

• rozpoznawania kluczowych funkcji, ról, kompetencji i osób w organizacji,

• zdolności do realizacji wizji w dynamicznym środowisku organizacyjnym.

Szkolenie skierowane przede wszystkim do osób zarządzających podstawowego, średniego i wyższego szczebla.

 

Ramowy program szkolenia 

I. Wprowadzenie.

II. Podstawy cybernetyki.

• System i otoczenie. Informacja i energia. Typy sprzężeń.

• Narysuj swoją firmę. Trening metodologiczny.

• System autonomiczny. Równowaga funkcjonalna i cele organizacji.

• Jak Twój zespół przetwarza informację i energię?  Analizy przypadków.

III. Przywództwo a autonomia organizacji.

• Dynamizm charakteru, czyli dlaczego „młodzi” idą za „starymi”?

• Określ dynamizm swoich współpracowników. Praca indywidualna i grupowa.

• Typy tendencji między ludźmi.

• Stwórz matrycę dynamiczno-tendencyjną zespołu. Praca grupowa i prezentacje.

IV. Przywódca jako (współ)kreator systemu.

• Konfiguracje charakterologiczne w firmie. Konstruowanie procesów i sytuacji jako źródła i potencjały przywództwa.

• Co, kiedy, jak i… komu? Symulacje działań przywódców. Prezentacje.

• Strategie działań w konfiguracji dynamiczno-tendencyjnej zespołu. Dyskusja.

V. Podsumowanie, wnioski i zakończenie.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi socjolog i doktor nauk o polityce, pracownik naukowy i wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, założyciel Grupy Eksperymentalnej, pracownik naukowy i wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, współpracownik Instytutu Studiów nad Przywództwem Collegium Civitas. Od 2006 r. prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu przywództwa, procesu podejmowania decyzji, gier i cybernetyki. Jego pasją jest poszukiwanie i syntetyzowanie wiedzy z różnych obszarów ludzkiego poznania.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analizy przypadków, prezentacje, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT