Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Czas pracy dla profesjonalistów – Planowanie, rozliczanie

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do kierowników i pracowników działów kadr i płac oraz osób planujących i realizujących harmonogramy pracy.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu  przygotowania harmonogramów pracy, prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz list obecności, rozliczania, czasu pracy, zasad ewidencjonowania czasu pracy, oraz błędów, które mogą powstać w rozliczaniu czasu pracy i sposobów ich eliminacji.

Ramowy program szkolenia

I. Przepisy prawne regulujące "czas pracy".

II. Podstawowe pojęcia dotyczące "czasu pracy".

III. Czas pracy pracowników niepełno etatowych.

IV. Obliczanie wymiaru czasu pracy.

V. Systemy i rozkłady czasu pracy.

VI. Ewidencja czasu pracy.

VII. Okresy odpoczynku.

VIII. Praca w godzinach nadliczbowych.

IX. Praca w porze nocnej.

X. Praca w niedziele i święta.

 

Informacja o prelegencie

 Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT