Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego

Kategoria: Sektor publiczny

Zadania oświatowe związane z prowadzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane są z dochodów jednostek samorządu. Jednym z dochodów samorządów terytorialnych jest część oświatowa subwencji ogólnej. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników administracji zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Ramowy program szkolenia

1. Konstytucyjne i ustawowe umocowanie realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego
2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
3. Oświatowa część subwencji ogólnej jednym ze źródeł finansowania zadań oświatowych
4. Algorytm podziału subwencji oświatowej pomiędzy gminy, powiaty i województwa
5. Rezerwa oświatowej części subwencji ogólnej
6. Subwencja za uczniem czy za zadaniem?
7. Przykłady lokalnych rozwiązań w zakresie finansowania zadań oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego
8. Jak czytać oświatową metryczkę - studium przypadku

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, mgr filologii polskiej , przez 18 lat pracowała na stanowisku pedagogicznym, następnie przez 12 lat (i dalej pracuje) na stanowisku dyrektora wydziału edukacji w administracji samorządowej. Przewodniczyła pracom nad projektami EFS, przygotowanych i wdrażanych przez Powiat Kartuski w latach 2009 – 2012, służących rozwojowi zawodowemu nauczycieli oraz wspierających rozwój uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Współautor książki pt. Nauczycielskie zmagania z podstawą programową – ku nowym odczytaniom dokumentów i praktyk szkolnych, 2010. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego oraz studia podyplomowe Prawo i fundusze Unii Europejskiej. Prowadzi szkolenia, konferencje i seminaria dla osób zarządzających oświatowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi z terenu różnych województw.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT