Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Czy ja to JA? – wrodzony typ osobowości na co dzień

Kategoria: Rozwój osobisty

Wskaźnik MBTI ustala wrodzone preferencje w najważniejszych obszarach osobowości. Wskazuje potencjały i miejsca wymagające większego nakładu pracy. Daje to możliwość dokonywania świadomych wyborów osobistych i zawodowych. Poznając specyfikę różnych typów możemy kształtować relacje oparte na empatii, uczyć się czerpania z różnorodności oraz wspierać najbliższych w rozwoju zgodnym z ich preferencjami. Szkolenie skierowane jest do grup kobiecych.

 

Ramowy program szkolenia          

1. Informacje o powstaniu i specyfice wskaźnika MBTI.

2. Charakterystyka preferencji.

3. Ustalenie wrodzonego typu osobowości i poznanie specyfiki innych typów.

4. Preferencje w kontekście relacji i rozwoju osobistego.

5. Preferencje w kontekście komunikacji, efektywnej współpracy w zespole i rozwoju zawodowego.

6. Dynamika typu.

7. Podsumowanie.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi certyfikowany praktyk MBTI® (For Inner Development, oficjalny partner szkoleniowy OPP Ltd.), dyplomowany trener grupowy  (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii), certyfikowany zen coach (Kare Landfald, trener i twórca  metody Zen Coaching), instruktor i twórca teatralny (Uniwersytet Łódzki, tytuł magistra kulturoznawstwa w zakresie teatrologii). Od ponad dwudziestu lat pracuje z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc autorskie programy warsztatów teatralnych i rozwojowych, z wykorzystaniem tematyki komunikacji, kreatywności, autoprezentacji, prezentacji, porozumienia bez przemocy M. Rosenberga oraz Myers-Briggs Type Indicator i Zen Coaching.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne, analiza przypadków, dyskusja, wyciągnięcie wniosków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT