Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do właścicieli firm, pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w firmie, w szczególności zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych odbywanych przez pracowników oraz  innych osób zainteresowanych tematyką podróży służbowych i ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najnowszych zmian w przepisach dotyczących podróży służbowych.  W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne przykłady, najczęściej popełniane błędy, jak również problemy wynikające ze stosowania nowych regulacji prawnych. Szkolenie będzie prowadzone w sposób aktywizujący uczestników, co pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych.

 

 

Ramowy program szkolenia

 

1. Przepisy dotyczące podróży służbowych

2. Definicja pojęcia „podróż służbowa”

3. Jak prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy – przegląd orzecznictwa SN

4. Skutki prawne błędnie określonego miejsca pracy

5. Zmiana miejsca wykonywania pracy na czas określony

6. Kiedy pracownik mobilny odbywa podróż służbową?

7. Podróż służbowa a czas pracy

-  Czy czas dojazdu i powrotu należy wliczać do czasu pracy pracownika?

- Podróż służbowa w niedzielę – czy istnieje obowiązek rekompensaty?

- Wpływ czasu podróży służbowej na prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego

- Czy dopuszczalne jest polecenie wyjazdu w podróż służbową po godzinach pracy w obrębie tej samej doby bez zapewnienia nieprzerwanego odpoczynku dobowego?

8. Dokumentowanie podróży służbowych (polecenie wyjazdu i rozliczenie podróży)

9. Rozliczanie podróży służbowych pracowników ze sfery budżetowej oraz pozostałych pracowników - różnice

- Czy pracodawca może dowolnie ustalić wysokość diety za podróż służbową ?

10. Diety - wysokość, zasady ustalania w podróżach krajowych i zagranicznych – po zmianach

11. Zapewnienie częściowego bądź pełnego wyżywienia a prawo do diety

12. Limit wydatków na koszty noclegu

13. Zakres badań wymaganych przez PIP w przypadku pracowników prowadzących samochody osobowe w celach służbowych

- Czy w przypadku sporadycznego prowadzenia samochodu istnieje obowiązek odbycia badań psychologicznych dla kierowców?

 

Informacja o prelegencie
 

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, uczestnik szkoleń jako ekspert prawa pracy w szkoleniach organizowanych przez PIP. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, w ramach współpracy prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy oraz kształtowania jego treści oraz dotyczących wynagrodzenia

za pracę.


Czas trwania:
 
Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, wspólne omawianie praktycznych przykładów - dyskusje

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT