Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Dress code dla pracowników sądów

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników sądu, bez względu na zajmowane stanowisko.

Cel szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą, jak ważny jest wizerunek pracownika w budowaniu wizerunku i wiarygodności instytucji. Uczestnicy potrafią dobrać odpowiedni strój i dodatki do pracy, w zależności od zajmowanego stanowiska, typu kolorystycznego i typu sylwetki.

Ramowy program szkolenia

1. Rola wygładu w kontaktach służbowych.

2. Wizerunek pracownika a wizerunek sądu ( regulacje z kodeksu etyki i regulaminu).

3. Spójność wyglądu z pozycją zawodową i negatywne konsekwencje nie zachowania ww. związku.

4. Pierwsze wrażenie.

5. Dress code dla pracowników sadu powszechnego poza miejscem pracy.

6. Standardy dress code’u na świecie.

7.Ubiór służbowy a pory roku.

8. Moda a profesjonalny wizerunek.

9. Typy kolorystyczne, metody doboru barw garderoby służbowej.

10. Ubiór dobrany do sylwetki.

11. Fryzura – dobór do kształtu twarzy, sylwetki, okazji i pozycji zawodowej.

12. Elegancki makijaż w kontaktach służbowych, zasady komponowania, kolorystyka.

13. Dodatki i  biżuteria, obuwie, okulary, torby, gadżety.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład i warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT