Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Dziecko w rozwodzie

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy stykają się ze zjawiskiem rozpadu rodziny, małżeństwa – do psychologów, terapeutów, pedagogów itp. oraz do rodziców, którzy zdecydowali się na rozwód i chcą ochronić swoje dzieci przed skutkami rozwodu.

Celem szkolenia jest zwrócenie szczególnej uwagi dorosłych na to, co przeżywają dzieci podczas rozwodu rodziców. Uczestnik dowie się jak pomóc dziecku przetrwać ten trudny okres i jak uporządkować jego życie po rozpadzie rodziny.

Ramowy program szkolenia

• Potrzeby dziecka podczas rozstania rodziców

• Typowe reakcje dziecka na rozwód rodziców:

- zaprzeczenie, poczucie opuszczenie, potrzeba informacji, potrzeba pogodzenia rodziców, złość/wrogość, niedojrzałość/zbytnia dojrzałość, depresja, obwinianie, acting out

• Oznaki stresu u dziecka w wieku:

- noworodki i niemowlęta

- 3-5 lat

- 6-8 lat

- 9-12 lat

- młodzież i dzieci dorosłe

- projekcje, konflikt lojalności, triangulacja

• Role jakie przyjmuje dziecko w konflikcie:

- pocieszyciel, mediator, powiernik/sojusznik bohater, maskotka, posłaniec, karta przetargowa, kozioł ofiarny niewidzialny, decydent, sędzia, szpieg, uciekinier

• Sposoby/metody ochrony dziecka przed skutkami rozwodu

• Kiedy udać się z dzieckiem na terapię?

• Rodzaje terapii prowadzonej z dzieckiem: konsultacje indywidualne, terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia rodzinna, bajkoterapia

• Porozumienie rozstających się rodziców (elementy), sposoby wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań

• Opieka naprzemienna

- warunki konieczne

- zalety

- wady

• Metody wciągnięcia drugiego rodzica w wychowanie dziecka po rozwodzie

• Postępowanie sądowe (opieka, władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, alimenty, kontakty –prawo czy obowiązek).

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, obecnie pracujący w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego oraz cywilnego. Ukończyła kurs mediatora rodzinnego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracowała w wydziale gospodarczym. Prowadzi szkolenia oraz organizuje Konferencje Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT