Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne

Kategoria: Prawne

Szkolenie omawia i wyjaśnia pojęcia i zagadnienia z zakresu postępowania egzekucyjnego na przykładzie doświadczeń praktycznych oraz orzecznictwa.

 

Naszym celem jest, aby poznali Państwo

- jak szybko, tanio i skutecznie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne, w tym z rachunku bankowego,

- jakie czynniki decydują o sakutecznym przeprowadzeniu egzekucji, a jakie o niepowodzeniu działań windykacyjnych,

- jak relatywnie najtaniej i najlepiej pokierować działaniami windykacyjnymi podejmowanymi przez Komornika,

- jak nadzorować czynności egzekucyjne Komornika i Sądu, by egzekucja okazała się skuteczna,

- jak skłonić dłużnika do zapłaty całej dochodzonej wierzytelności, przy wykorzystaniu narzędzi egzekucyjnych,

- jak uniknąć bezpodstawnego umorzenia egzekucji przez Komornika z uwagi na jej rzekomą bezskuteczność,

- jak uniknąć zawierania umów z nierzetelnymi kontrahentami.

 

Program szkolenia

1. Wyjaśnienie i omówienie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego

2. Wniosek egzekucyjny i prawo wyboru Komornika

3. Koszty postępowania egzekucyjnego

4. Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności:

5. Kontrola działalności Komornika i obrona wierzyciela oraz osób trzecich przed niezgodnym z prawem działaniem dłużnika i Komornika

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

7. Podstawowe sposoby egzekucji

a) Egzekucja z ruchomości

Omówienie problematyki postępowania egzekucyjnego z ruchomości. Zajęcie ruchomości przez Komornika, ich oszacowanie, oddanie pod dozór i sprzeda w drodze licytacji. Możliwość przejęcia przez wierzyciela na własność nie sprzedanych ruchomości i obowiązek zapłaty ceny nabycia lub możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet tej ceny.

b) Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

c) Egzekucja z rachunków bankowych

Zajęcie rachunku bankowego, odpowiedzialność banku za nie wywiązanie się z realizacji zajęcia. Rachunek wspólny i rachunek małżonków. Kontrola przez wierzyciela za pośrednictwem Komornika ewentualnych przepływów finansowych przez zajęty rachunek bankowy dłużnika.

d) Egzekucja z nieruchomości

e) Egzekucja z wierzytelności i innych praw majątkowych

8. Postępowanie zabezpieczające

9. Prewindykacja

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dyplomowana specjalistka z zakresu Zarządzania Projektami Europejskimi. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Do czasu rozpoczęcia prowadzenia własnej Kancelarii współpracownik dużych i specjalistycznych kancelarii prawniczych w kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, szczególnie z branży budowlanej i telekomunikacyjnej. Specjalizacja: prawo gospodarcze, w szczególności handlowe, przewozowe, kontraktowe, obrotu nieruchomościami i działalności deweloperskiej, ubezpieczenia, zamówienia publiczne i sprawy cywilne.Czas trwaniaSzkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT