Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, osób tworzących harmonogramy czasu pracy oraz odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracy w firmie, właścicieli firm, innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy w zakresie dotyczącym czasu pracy i ma na celu poszerzenie wiedzy o nowe regulacje prawne w zakresie dotyczącym czasu pracy, lecz również otrzymanie wskazówek w jaki sposób uelastycznić organizację czasu pracy w swojej firmie. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak dobrze wykorzystać i dostosować do swoich potrzeb nowe przepisy o czasie pracy.

 

Ramowy program szkolenia

1.Omówienie podstawowych zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy w firmie

 • wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy a rozliczanie czasu pracy
 • normy czasu pracy, zasady obliczania wymiaru czasu pracy
 • systemy czasu pracy
 • pojęcie „doby pracowniczej”
 • zapewnienie odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w niedziele i święta oraz w porze nocnej
 • dokumentacja w firmie dotycząca czasu pracy
 • sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy

2. Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

 • przesłanki wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego
 • tryb wprowadzenia w zakładzie pracy wydłużonego okresu rozliczeniowego
 • obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy - forma, ramy czasowe, tryb korygowania zaplanowanych rozkładów czasu pracy
 • omówienie przypadków, w których nie ma obowiązku tworzenia grafików
 • rozkład czasu pracy w danym miesiącu a prawo do wynagrodzenia

3. Ruchomy czas pracy

 • aspekty praktyczne wprowadzenia nowego rozwiązania w przepisach dotyczących czasu pracy
 • ruchomy czas pracy a praca w tej samej dobie
 • zapewnienie prawa do odpoczynku
 • tryb wprowadzenia ruchomego czasu pracy

4. Zwolnienie z pracy w celu załatwienia spraw osobistych - aspekty praktyczne

 

Informacja o prelegencie

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, uczestnik szkoleń jako ekspert prawa pracy w szkoleniach organizowanych przez PIP. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, w ramach współpracy prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy oraz kształtowania jego treści oraz dotyczących wynagrodzenia za pracę.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, wspólne omawianie praktycznych przykładów - dyskusje

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT