Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Elastyczne formy świadczenia pracy

Kategoria: Biznes

Szkolenie przybliża problematykę zastosowania elastycznych form świadczenia oraz czasu pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie z możliwością świadczenia pracy w atypowych formach, wskazanie wad i zalet oraz barier we wdrażaniu flexicurity.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób zarządzających personelem i tworzących politykę personalną w firmie.

 

 

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie i przypomnienie elastycznych form zatrudnienia z uwzględnieniem podziału na pracownicze i niepracownicze.
  2. Umowy terminowe w świetle zmian od 2016 roku.
  3. Umowy cywilnoprawne po zmianach od 2016 roku.
  4. Elastyczne formy zatrudnienia jako element redukcji kosztów i programów pro-pracowniczych. Flexicurity szansą dla pracowników i pracodawców.
  1. Zalety elastycznych form dla pracowników oraz korzyści z wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia dla pracodawcy.

 

Informacje o prelegencie

Doświadczony Trener / Wykładowca, wykorzystująca znajomość nowoczesnych technik uczenia do skutecznego podnoszenia kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń (wykorzystywanie form warsztatowych, modeli multimedialnych, case study, gier strategicznych, form e-learningowych, metody projektu,).

Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zagadnień przedsiębiorczości, rachunkowości, prawa pracy; przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleniowych oraz 500 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego.

Realizuje projekty szkoleniowego dla szerokiego przekroju grup społecznych w tym m.in. bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współautor dwóch programów nauczania uwzględniających budowanie i doskonalenie postaw społecznych, przedsiębiorczych i proekologicznych : „ Mamo tato co Wy na to”- dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz „ Staś i Zosia w szkole”- dla edukacji wczesnoszkolnej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT