Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Elektroniczne księgi wieczyste

Kategoria: Prawne

Na szkoleniu zostanie omówiony i zaprezentowany elektroniczny system ksiąg wieczystych w Polsce. Uczestnicy zapoznają się z zasadami dokonywania wpisów oraz postępowania związanego z wpisami w księgach wieczystych. Ponadto nabędą umiejętność analizy i czytania elektronicznej księgi wieczystej. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dokumentami wydawanymi przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (odpisami ksiąg wieczystych) oraz Wydziały Ksiąg Wieczystych (zawiadomienia o wpisie), a także korzystające z elektronicznego wglądu do ksiąg, w szczególności pracowników banków, doradców kredytowych, pracowników działów windykacji i egzekucji, urzędników, pracowników spółdzielni, rzeczoznawców majątkowych, pośredników sprzedaży nieruchomości, pracowników agencji nieruchomości, geodetów.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)
Część I - Teoretyczna

1. Podstawowe wiadomości o księgach wieczystych
a) Akt prawny - ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. o (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.) i jej nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 26 czerwca 2009r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009r.)
b) System ewidencji nieruchomości w Polsce
c) Księgi wieczyste jako informacja o stanie prawnym nieruchomości
d) Sądownictwo wieczystoksięgowe - ewidencja ksiąg
e) Podstawowe zasady związane z księgami wieczystymi:
• Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
• Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym
• Zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych
2. Księga wieczysta - wybrane aspekty prawne
a) Księga wieczysta jako dokument urzędowy
b) Domniemania związane z wpisami w księgach wieczystych
c) Papierowa a elektroniczna księga wieczysta

 

Część II - Praktyczna (praca na laptopach)

3. Struktura elektronicznej księgi wieczystej
a) Podział księgi na działy
b) Znaczenie wpisów w poszczególnych działach
c) Zmiana wpisów
d) Wzmianki
4. Czytanie elektronicznej księgi wieczystej - warsztaty
a) Analiza przykładowych odpisów z księgi wieczystej
b) Interpretacja zapisów w poszczególnych działach
c) Struktura odniesień czasowych przy ustalaniu momentu wpisu zdarzenia do księgi
d) Wspólne omówienie tych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy czytaniu księgi
e) Nauka czytania i interpretacji odpisów elektronicznych z ksiąg wieczystych i zawiadomień o wpisie, na przykładzie odpisów i zawiadomień z ksiąg wieczystych
f) Zasady wypełniania formularzy i załączników w postępowaniu wieczystoksięgowym (ćwiczenia)
5. Hipoteka w księdze - przepisy obecne i nowelizacja
a) Rodzaje hipotek i ich wpisy w księgach
b) Domniemania związane z wpisem hipoteki do księgi wieczystej
c) Tzw. duża nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece - omówienie nowych hipotek, miejsca hipotecznego, hipotek łącznych itp.
6. Elementy procesowe związane z księgami wieczystymi
a) Postępowanie o wpis do księgi wieczystej
b) Wezwania do uzupełnienia wniosków
c) Orzeczenia sądu wieczysto księgowego i metody ich zaskarżenia
d) Postępowanie o uzyskanie odpisu z księgi wieczystej - odpis aktualny i pełny
e) Koszty odpisów z ksiąg wieczystych

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi prawnik, absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, doświadczony trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, handlowego, podatkowego oraz zamówień publicznych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 2003 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami biznesowymi. Autorka licznych artykułów i książek z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego i cywilnego. Od wielu lat współpracuje z dużymi korporacjami międzynarodowymi jako ekspert w zakresie prawa i finansów.


 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, konsultacje, warsztaty, case study oraz praktyczne ćwiczenia. Uczestnikom szkolenia udostępniamy pełną literaturę, komentarze, analizy, studium przypadków, wzory dokumentów i procedur stosowanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz doradztwo poszkoleniowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT