Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Elektroniczne wnoszenie spraw

Kategoria: Sektor publiczny

Zgodnie z przepisami prawa organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

Obowiązki umożliwienia:

• sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych,
• wnoszenia i doręczania dokumentów elektronicznych,
• udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

po wprowadzeniu nowych przepisów wykonawczych, po zmianie ustawy o informatyzacji, po zmianie ustawy KPA.

Program szkolenia
1. Zakres zmian – jakie będą nowe obowiązki dla podmiotów publicznych skutkiem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych.
2. Intuicyjne (dziś) i (po)prawne funkcjonowanie elektronicznej skrzynki podawczej – jak funkcjonuje, jak będzie musiała funkcjonować?
3. Dokument elektroniczny – czym jest z perspektywy sporządzenia, wniesienia i doręczenia z koniecznością opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem, czym będzie po wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych skutkiem zmiany ustawy o informatyzacji i zmian w KPA (zaufany profil, ePUAP)?
4. Struktura, formularze, wzory, XML, XSD, XSL i (skomplikowany) sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych (różne unormowania w aspekcie wnoszenia i doręczania).
5. Urzędowe poświadczenie odbioru – jako element doręczania czy wnoszenia?
6. Wnoszenie i doręczanie w szerszym kontekście dokonywania tych czynności za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz elektroniczny – czym jest? …co się zmienia skutkiem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych?).
7. Problem doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym z koniecznością podjęcia decyzji w formie pisemnej / z koniecznością podjęcia decyzji w formie elektronicznej.
8. Problematyka istnienia formy elektronicznej pisma (przy jego sporządzaniu, wnoszeniu i doręczaniu) z datą pewną (znakowanie czasem dokumentów w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym).
9. Sporządzanie, wnoszenie, potwierdzanie i doręczanie w postępowaniu cywilnym (wybór e-problemów – podobieństwa i różnice do e-postępowania administracyjnego).
10. Nowy (e-)model procedury prawnej i administracyjnej.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT