Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej: nauczycieli, wykładowców, dziennikarzy, handlowców, lektorów, psychologów, menedżerów, prawników, sekretarek, przewodników wycieczek oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętym samorozwojem.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat jak korzystać z głosu, aby służył, jak najdłużej zachowując zdrowie. Poznają techniki prawidłowego oddychania, prawidłowego wydobywania głosu oraz form relaksacji. Dowiedzą się również na co zwracać uwagę podczas mówienia, by wypowiedź była zrozumiała i czytelna.

Ramowy program szkolenia

1. Budowa i patologia aparatu mowy:

- elementy składowe aparatu oddechowego,

- elementy składowe aparatu mowy,

- przyczyny chorób głosu,

- patologie narządu mowy.

 

2. Zasady higieny głosu:

- profilaktyka zdrowotna głosu,

- sposoby dbania o głos zmęczony,

- sposoby dbania o głos podczas infekcji.

 

3. Techniki relaksacyjne:

- przedstawienie różnych metod relaksacji i ich znaczenie (wizualizacja, metoda Jacobsona),

- ćwiczenia relaksacyjne,

- relaksacja na siedząco.

 

4. Przygotowanie aparatu mowy:

- ćwiczenia usprawniające aparat mowy,

- rozluźnianie szczękościsku.

 

5. Techniki prawidłowego oddychania:

- sposoby oddychania i nabierania powietrza oraz płynące z nich korzyści,

- zasady prawidłowej postawy,

- nauka prawidłowego oddechu,

- nauka podparcia przeponowo-żebrowego,

- ćwiczenia wydłużające fazę wydechową.

 

6. Rezonatory:

- wyjaśnienie działania rezonatorów oraz ich istoty,

- ćwiczenia uruchamiające działanie rezonatorów – wzmacniające głos.

 

7. Aktywowanie głosu:

- ćwiczenia wokalizacyjne, uruchamiające głos oraz aktywizujące pracę warg,

- ćwiczenia ustawiające głos w wygodnej dla mówiącego pozycji – redukcja męczenia się głosu podczas mówienia,

- wprowadzanie „miękkiego ataku” w mowę.

 

8. Podstawy prawidłowej dykcji:

- ćwiczenia podkreślające rolę samogłosek w wypowiedzi,

- ćwiczenia wyrazistego wymawiania zbitek spółgłoskowych,

- ćwiczenia radzenia sobie w trudnych sytuacjach językowych – praca z tekstami logopedycznymi,

- łamańce językowe.

 

9. Piękna polszczyzna:

- test znajomości poprawnej polszczyzny wraz z wyjaśnieniami teoretycznymi; norma i uzus.

 

Informacja o prelegencie

Logopeda medialny, neurologopeda, językoznawca, trener savoir vivre oraz emisji i higieny głosu. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie studiuje na Filologicznych Studiach Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim; duże doświadczenie w prowadzeniu kursów i warsztatów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, wykład, część praktyczna, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT