Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Etykieta w biznesie

Kategoria: Biznes

Umiejętność komunikowania się w ramach kanonu zachowań przyjętego w biznesie jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym. Celem szkolenia jest przekazanie i przećwiczenie wiedzy na temat etykiety i savoir vivre w biznesie. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane oraz przećwiczone umiejętności profesjonalizacji relacji z partnerami i współpracownikami poprzez zastosowanie w praktyce zasad współczesnej etykiety a także kultury w budowaniu relacji towarzyskich. Ponadto uczestnicy poznają różnicę pomiędzy etykietą biznesu a etykietą towarzyską z uwzględnieniem różnic kulturowych. Wiedza ta poszerzy zdolności negocjacyjne i mediacyjne uczestników, a także pozwoli prawidłowo analizować zachowanie własne i innych. Szkolenie adresowane jest do pracowników i managerów firm.

 

Program szkolenia

1. Definicja etykiety i savoir vivre – wprowadzenie.

· Definicje savoir vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego.

· Zasady etykiety w biznesie - wzajemności, uszanowania prywatności, starszeństwa, tolerancji, dyskrecji, punktualności.

2. Budowanie pierwszego wrażenia w kontaktach biznesowych.

· Nawiązanie kontaktów.

· Powitanie i pożegnanie partnerów biznesowych.

· Ceremonia wymiany wizytówek – rodzaje, budowa i funkcje biletów wizytowych, zasady używania, wizytówki przy kwiatach i upominkach.

· Dotyk w trakcie budowania relacji biznesowych.

· Zarządzanie czasem relacji.

· Siła słowa - przedstawianie się i powitanie biznesie.

3. Etykieta a umiejętność przekonywania partnerów biznesowych.

· Etykieta a znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej - rola przekazu i mowy ciała.

· Przekaz i jego precyzja jako podstawa budowania partnerskiej komunikacji.

· Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.

· Elementy komunikacji niewerbalnej.

· Zrozumienie i w interpretacja komunikatów niewerbalnych.

4. Etykieta a korespondencja.

· Podstawowe zasady korespondencji.

· Budowa listu oficjalnego, służbowego i prywatnego.

· Nowoczesne nośniki a tradycja savoir vivre - faks i poczta elektroniczna.

· Oficjalne tytuły w etykiecie biznesowej.

5. Organizacja i uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach

· Budowanie nastroju i zarządzanie przestrzenią, zapachem i światłem.

· Formy przyjęć i ich miejsce.

· Zaproszenia – jak je zredagować i odczytywać.

· Goście i ich dobór oraz obowiązki gospodarza lub gościa.

· Jak ułożyć menu.

· Stół i nakrycia – instrukcja savoir vivre.

· Oprawa i obsługa przyjęć.

· Proksemka w etykiecie – zarządzanie przestrzenią stołu i pomieszczeń.

6. Niestałe elementy aparycji a savoir vivre.

· Garderoba służbowa i standardy korporacyjne.

· Strój podczas wizyt oficjalnych.

· Aparycja a savoir vivre - dodatki, makijaż, fryzura.

· Kształtowanie wizerunku i pierwszego wrażenia symbolami władzy.

7. Organizacja i przyjmowanie wizyt oficjalnych.

· Rodzaje delegacji: oficjalne i robocze

· Przygotowanie i realizacja programu delegacji.

· Wystąpienia publiczne.

· Public relations a etykieta.

· Negocjacje a etykieta.

· Nieoficjalna część wizyty - program kulturalno-rozrywkowy.

· Kultura upominków i prezentów – zasady w różnych kulturach.

8. Savoir vivre na co dzień.

· Dobre obyczaje w codziennych kontaktach z ludźmi w firmie.

· Kobieta a mężczyzna w savoir vivre.

· Savoir vivre w kontaktach telefonicznych.

· Netykieta, czyli służbowa korespondencja e-mailowa.

· Asertywność a etykieta – sztuka odmawiania.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz jednej z warszawskich dzielnic. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Manager największego show motoryzacyjnego w Polsce Rage-Race 2010. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład-prezentacja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT