Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Europejskie zbiorowe prawo pracy – dialog społeczny w UE

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat ww. tematu.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rozwojem dialogu społecznego na poziomie UE, z podstawowymi aktami prawa unijnego w zakresie zbiorowego prawa pracy i orzecznictwa ETS/TS oraz jego wpływu na ustawodawstwo i praktykę krajową.

Ramowy program szkolenia

1.Rozwój, pojęcie i zakres dialogu społecznego na poziomie UE.

2.Prawo pracy UE – zagadnienia

- Dyrektywy (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii informowania i konsultacji z pracownikami):

- Stosunek pracy,

- Restrukturyzacja zakładu pracy,

- Ochrona pracy,

- Równe traktowanie w zatrudnieniu,

- Informowanie i konsultowanie pracowników,

- Udział partnerów społecznych w stosowaniu prawa unijnego.

3. Wpływ ustawodawstwa unijnego na ustawodawstwo i praktykę krajową.

 

Informacja o prelegencie

Wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 r. W 1996 r. zdał egzamin sędziowski. Specjalizuje się w prawie pracy Unii Europejskiej oraz wpływie prawa unijnego na ustawodawstwo krajowe.

Autor ok. 90 publikacji poświęconych polskiemu oraz europejskiemu prawu pracy.

Prowadzi wykłady oraz seminaria z zakresu polskiego prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy oraz studiach podyplomowych z zakresu prawa Unii Europejskiej. Prowadził również wykłady dla sędziów dotyczące europejskiego prawa pracy.

Członek European Labour Law Network. Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”

Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal”, wydawanego przez wydawnictwo Intersentia (Belgia).

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT