Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Event Manager – organizator imprez

Kategoria: Biznes

Szkolenie Event manager – organizator imprez dedykowane jest do osób chcących zdobyć umiejętność funkcjonowania na rynku eventowym. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcą doskonalić zdobyte dotychczas kompetencje i nabyć nowe umiejętności. Dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć zawodową przygodę jako event manager – organizator imprez.
 

Celem szkolenia event manager - organizator imprez  jest rozwijanie kompetencji  i dostarczenie kompleksowych umiejętności organizacji imprez, eventów i przyjęć, zarówno rodzinnych, jak i firmowych, biznesowych, PR-owych, a nawet dyplomatycznych. Wyposażenie uczestników w zestaw najważniejszych narzędzi skutecznego organizowania, planowania, zarządzania oraz koordynowania wydarzeń eventowych. Dzięki szkoleniu:

- Określisz swoje predyspozycje do pracy event managera,

- Będziesz potrafił zorganizować spotkania firmowe,  wyjazdy integracyjne, szkolenia i konferencje biznesowe, imprezy o charakterze turystycznym, rodzinnym i inne,

- Dowiesz się co to takiego spotkanie networkingowe i jak je zorganizować?

- Nabędziesz wiedzę pozwalającą budować dedykowane zespoły projektowe,

- Dowiesz się jakie pułapki czekają na event managera i na co zwrócić szczególną uwagę przy organizacji eventów,

- Dowiesz się gdzie szukać Klientów i w jaki sposób rozmawiać z Klientami?

- Jak być asertywnym w kontakcie z trudnym Klientem?

- W jaki sposób przygotować profesjonalną ofertę eventową?

Ramowy program szkolenia

1. Kim jest event manager?

- Ja jako event manager,

- Jakie cechy powinien posiadać idealny event manager?

- Cechy charakteru i predyspozycje do pracy event managera

- Zakres obowiązków event managera

2. Oczekiwania klientów w stosunku do event managerów.

3. Rodzaje i cele eventów.

4. Analiza rynku – narzędzia.

5. Przygotowanie oferty eventowej.

6. Analiza atrakcyjności oferty eventowej

- Planowanie ogólne,

- Planowanie eventu,

- Harmonogram pracy,

- Harmonogram eventu.

7. Etapy realizacji                       

- Elementy składowe wydarzenia eventowego,

- Sytuacje kryzysowe w pracy event managera,

- Planowanie biznesowe,

- Zespół projektu eventowego,

- Przygotowania budżetu i zarządzanie finansami,

- Fundrising,

- Program wydarzenia eventowego,

- Rola komunikacji i marketingu,

- Realizacja wydarzenia eventowego,

- Ewaluacja wydarzenia eventowego            .

8. Asertywność w praktyce i teorii

- Prawa asertywności,                   

- Asertywność w biznesie,            

- Asertywność a konflikt interesów.

9. Błędy w pracy event managera, jak ich unikać?         

10. Prawne aspekty organizacji.    

11. Typologia klientów

- Lew,

- Kobra,

- Pies,

- Ślimak.

 

Informacja o prelegencie

Trener, konsultant, praktyk sprzedaży, manager projektów, trener szkoleń on-line. Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych organizacjach, gdzie była osobą odpowiedzialną za działania sprzedażowe, wspierała  procesy rozwojowe, planowała i organizowała prace zespołu. Definiowała zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji, wyznaczała zadania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu, określała obowiązujące terminy, zarządzała budżetem, tworzyła strukturę i standardy pracy w zespole. Z sukcesem wprowadzała projekty w życie, zarządzała ryzykiem, przygotowywała kompleksowo od strony merytorycznej i marketingowej przedsięwzięcia eventowe  i biznesowe m.in Kongres Sprzedaż, Kongres Kadry, Forum Managerów HR. Uczestniczyła w największych konferencjach poświęconych branży szkoleniowej, rozwojowej i sprzedażowej w Polsce.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia mają charakter aktywny – wykorzystujemy m.in. metody: burza mózgów, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach, gry i zabawy, kwestionariusze

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT