Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Finanse dla niefinansistów

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowanie jest przede wszystkim do kadry kierowniczej działów niefinansowych, menedżerów, właścicieli firm, osób zarządzających projektami oraz osób decyzyjnych i kontrolnych w sferze finansów przedsiębiorstw. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w taki sposób by móc skutecznie i efektywnie zarządzać firmą, oraz zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, pojęciami i problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Program szkolenia (możliwość rozbudowania programu)
1. Analiza finansowa działalności firmy
a. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej
b. Sprawozdania finansowe i ich analiza 
c. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie sprawności działania firmy, oraz w ocenie rentowności firmy
2. Uwarunkowanie wyniku finansowego w firmie
a. Analiza struktury sprzedaży
b. Analiza kosztów
c. Zjawisko progu rentowności (break even point)
d. Zjawisko dźwigni operacyjnej
3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych 
a. Rodzaje inwestycji
b. Ocena finansowa inwestycji
c. Ocena ryzyka inwestycji
4. Kształtowanie struktury kapitału w firmie
a. Źródła i koszty kapitału
b. Struktura kapitału i jej wpływ na rozwój firmy
5. Podstawy budżetowania z uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych (cash flow)
6. Finansowe podstawy zarządzania projektami (elementy Project Management).

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi praktyk zarządzania produkcją, trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies, konsultacje indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT