Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Formalno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności agroturystycznej

Kategoria: Prawne

Szkolenie uwzględnia podstawowe aspekty prawne i ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej w agroturystyce. Uczestnik pozna praktyczne zasady prowadzenia działalności ze szczególnym uwzględnieniem rentowności, biznesplanu, kosztów. Dowie się ponadto, dlaczego i w jaki sposób można przystępować do stowarzyszeń dotyczących agroturystyki.Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w agroturystyce; beneficjenci projektów unijnych uwzględniających działania np. dotyczące obszarów wiejskich.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego
1. Podstawy działalności gospodarczej w agroturystyce
2. Podstawowe etapy przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej w agroturystyce
3. Formy reklamy działalności w agroturystyce
4. Rentowność, koszty, biznesplan
5. Dlaczego warto się stowarzyszać
6. Zasady pozyskania dotacji z programów Unii Europejskiej na założenie własnej firmy

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi wykładowca, trener, specjalizacja: prawo administracyjne i cywilne; ponad 6 lat doświadczenia w pracy trenera. Wykładowca przedmiotów prawnych na studiach inżynierskich i podyplomowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, case studies, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT