Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Fundusze Sołeckie w praktyce

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych a jego celem jest omówienie najważniejszych kwestii związanych z najczęstszymi błędami. Co więcej nowa ustawa została napisana i przyjęta wadliwie - źle rozpisane tzw. przepisy przejściowe.

 

Ramowy program szkolenia

 1. Definicja funduszu sołeckiego.
 2. Fundusz sołecki - na co wydać pieniądze i kto o tym decyduje.
 3. Kalendarium działań związanych z funduszem sołeckim.
 4. Dysponenci funduszu sołeckiego.
 5. Terminy wydania pieniędzy z funduszu sołeckiego.
 6. Fundusz sołecki - dofinansowanie z budżetu państwa.
 7. Wysokość środków przypadających na sołectwo.
 8. Organy decydujące o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego.
 9. Odpowiedzialność mieszkańców, sołtysa, radnych i wójta - kto za co odpowiada.
 10. Zanim zorganizujemy zebranie wiejskie dotyczące wniosku o fundusz sołecki.
 11. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
 12. Przepisy przejściowe w nowej ustawie. 


Informacja o prelegencie

Doktorant byłego Ministra Sprawiedliwości na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (obrona wyznaczona na sierpień 2013 r), wykładowca. Ukończył Wydział Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kurs prawa amerykańskiego w ramach programu przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Floryda- Fredrich Levin College of Law. Doświadczony trener w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa znaków towarowych i odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, kursów z prawa i postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej. Prowadził szkolenia m.in. dla Subregionu Zachodniego, sędziów sądu diecezjalnego kurii Tarnowskiej. Ekspert wielu instytucji w tym Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w Kielcach, partii parlamentarnej, członek zespołu Parlamentarnego ds. ACta, uczestnik i organizator konferencji naukowych, sejmowych polskich i zagranicznych. Dodatkowo prowadzi wykłady jako profesor wizytujący w Wyższej Szkole w Zamościu oraz Cambridge. Ekspert think- tanku jednej z partii parlamentarnych z zakresu naprawy prawa administracyjnego. W ramach współpracy z radnymi reprezentował ich przed organami administracji, sporządzał opinie. Doradza posłom zasiadającym w Komisji Innowacyjności, oraz Infrastruktury. W ramach prowadzonej przez siebie działalności kancelaryjnej, odpowiada za pełną obsługę przedsiębiorczości oraz kontynuuje praktykę naukową. Posiada opublikowane artykuły w prasie polskiej (Dziennik Gazeta Prawna) i zagranicznej (Rosja, Ukraina, Kazachstan). 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, slajdy, pytania, konwersatorium

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

  

KONTAKT