Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Instrukcja kancelaryjna – praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji do elektronicznego obiegu oraz archiwizacji

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników szeroko rozumianej administracji, pracowników archiwów, administratorów danych, kierowników i pracowników merytorycznych.

Celem szkolenia jest nabycie aktualnej wiedzy na temat klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w urzędzie i napływającej do urzędu, prawidłowego i sprawnego procesu archiwizowania dokumentacji z uwzględnieniem obu systemów tj. tradycyjnego jaki też elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Ramowy program szkolenia

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 2. Ochrona Danych Osobowych po zmianach- UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)
 3. Organizacja pracy kancelaryjnej- praktyczne warsztaty*
 • Systemy kancelaryjne
 • Instrukcja kancelaryjna (z uwzględnieniem przygotowań do wprowadzenia systemu EZD a także obiegu dokumentacji w EZD)
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt (w tym w postaci cyfrowej)

 


*- W ramach warsztatów odbędą się zajęcia praktyczne, w trakcie których Uczestnicy zapoznają się, oraz posiądą wiedzę jak wypełniać:

 • spisy spraw;
 • spisy zdawczo - odbiorcze akt dokumentacji niearchiwalnej;
 • wykazy spisów zdawczo - odbiorczych;
 • karty udostępniania akt;
 • spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie;
 • protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej;
 • kartę zastępczą akt;
 • opisywać teczki z dokumentacją kat. A i kat. B

 

Informacja o prelegencie

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: wykład, prezentacja, warsztaty praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT