Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Internetowa kampania reklamowa przy minimalnym koszcie i maksymalnym efekcie!

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do mikro, średnich i małych firm posiadających osoby odpowiedzialne za promocję firmy i jej wizerunek rynkowy i ma na celu przekazanie wiedzy na temat rodzajów kampanii reklamowych, metod ich rozliczania i raportowania efektywności, jak również przygotowanie ich na rozmowy z oferentami.

Ramowy program szkolenia

1. Sposoby zdefiniowania potrzeby możliwej do reklamy i pożądanej akcji.

2. Konstrukcja i zawartości brie fu.

3. Przygotowania strony i struktur firmowych na przyjęcie odpowiednich akcji klientów.

4. Rodzaje rozliczeń i modeli kampanii online.

5. Targetowanie kampanii i dobór serwisów oraz for reklamowych.

6. Nadzór nad produkcją formy reklamowej / serwisu/ aplikacji.

7. Oczekiwane efekty kampanii.

8. Mierzenie efektów kampanii

-kody trakujące

-Google analytiks

-Gemius heat map

9. Mierzenie efektów finansowych kampanii

-analiza zamówień przychodzących po źródle

-analiza ilości wypełniony formularzy kontaktowych i kontaktów z reprezentantami

-analiza odwiedzalności strony firmowej

-optymalizacja stron docelowych (landing pages)

10. Analiza strumieni ruchu poprzez pryzmat efektywności i konwersji zgodnych z pożądaną  akcją użytkownika.

11. Ważne zapisy w umowach reklamowych.

 

Informacja o prelegencie

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji i reklamy w Internecie oraz tworzenia stron internetowych zarówno pod kątem technicznym jak i marketingowym.  Tworzył i współtworzył serwisy tematyczne dla Gazeta.pl, Dziennik.pl, Onet.pl, kierował pracą działu kreacji reklamowej i mailingow w ramach PKT.pl. Prywatnie gorący fan rynków kapitałowych i giełdy czemu wyraz daje pisząc bloga inwestycyjnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 10 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Mini wykład, prezentacja PP, warsztaty grupowe + coaching indywidualny , scenki, analiza przypadków – najczęściej popełniane błędy, analiza sukcesów – najczęstsze przyczyny sukcesów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT