Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do Pracowników Działów Finansowych firm posiadających znaczną ilość środków trwałych i ma na celu nabycie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.

Ramowy program szkolenia

1. Przygotowanie do inwentaryzacji środków trwałych – weryfikacja środków trwałych w budowie.

2. Sporządzenie instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zarządzenia inwentaryzacyjnego.

3. Przebieg procesu inwentaryzacji – spis na terenie firmy, potwierdzenie drogą oświadczeń dla środków znajdujących się poza firmą.

4. Rozliczenie wyników spisu.

 

Informacja o prelegencie

Doświadczony trener, magister Ekonomii, specjalność: Finanse. Posiada 7 letnie doświadczenie w zagranicznych firmach w audycie, księgowości, kontroli księgowości prowadzonej przez zewnętrzną firmę oraz raportowaniu finansowym.  W trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 2 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: Prezentacja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT