Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest przedstawienie istoty i praktyki funkcjonowania CEIDG.

Program szkolenia
1. Definicja okresu przejściowego.
2. Ewidencja w okresie przejściowym.
3. Obowiązki dla gmin w okresie przejściowym (do kiedy EDG; od kiedy CEIDG, kiedy SAGED).
4. Migracja danych z ewidencji lokalnej do ewidencji centralnej.
5. Konieczność uzupełnienia/poprawienia danych przed migracją (problemy z PKD, z nr PESEL itp.).
6. Ustawa o SDG a/i ustawa KPA – konieczna konfrontacja.
7. Wnoszenie wniosku (złożenie wniosku – złożenie a wnoszenie – uszczegółowienie czynności wnoszenia w rozumieniu KPA) o wpis do CEIDG w „formie elektronicznej” – ścieżka bezpośrednia krok po kroku..
8. Wnoszenie wniosku (złożenie – złożenie a wnoszenie – uszczegółowienie czynności wnoszenia w rozumieniu KPA) o wpis do CEIDG w „formie tradycyjnej (papierowej)” – ścieżka pośrednia (nowa funkcja i rola oraz ograniczenia miejscowego urzędnika) krok po kroku.
9. Struktura i obsługa wniosku o wpis do CEIDG.
10. Problematyka wydawania (doręczania) zaświadczeń.
11. Inne wybrane aspekty prawne, organizacyjne i technologiczne CEIDG.
12. Przygotowanie do korzystania z podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP a konieczność opatrywania dokumentów elektronicznych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
13. Czy będzie katastrofa mentalna?

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT