Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ius est ars boni et aequi czyli klauzule generalne w procesie stosowania prawa

Kategoria: Prawne

Klauzule generalne to celowo użyte nieostre sformułowania, które są stosowane przez ustawodawcę po to, by uelastycznić prawo. Szkolenie ma na celu przybliżenie i zrozumienie klauzul generalnych stosowanych w prawie. Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej.

 

Program szkolenia

I. Pojęcie i rodzaje klauzul generalnych
II. Rodzaje gałęzi prawa a klauzule generalne
1. Klauzule generalne w prawie prywatnym
Prawo cywilne
Prawo rodzinne
Prawo pracy
2. Klauzule generalne w prawie publicznym
Prawo konstytucyjne
Prawo administracyjne
Prawo finansowe (podatkowe)
Prawo karne
3. Warunki i cele formułowania klauzul generalnych
4. Ustalenie treści klauzuli generalnej
Wartościowania pozaprawne
5. Klauzula zasad współżycia społecznego
6. Geneza klauzuli zasad współżycia społecznego w polskim prawie cywilnym
7. Przepisy zawierające odesłania do zasad współżycia społecznego
Przepisy uniemożliwiające korzystanie z przysługujących praw
Przepisy mające na celu sprecyzowanie treści prawa podmiotowego lub stosunku prawnego oraz określenie sposobu realizacji świadczenia
Zasady współżycia społecznego jako przesłanki powstania stosunku prawnego
8. Odwoływania się do zasad współżycia społecznego w pracesie stosowania prawa
9. Dobre obyczaje
10. Inne klauzule generalne odsyłające do wartości moralnych
Dobra wiara
Słuszność
Niegodziwy cel
11. Klauzule generalne odsyłające do ocen innych niż moralne
Społeczno- gospodarcze przeznaczenie prawa
Klauzula rozsądku
Klauzula porządku publicznego
12. Klauzule generalne w decyzjach stosowania prawa
Rola klauzul generalnych w stosowaniu prawa
Kierownicze stosowanie prawa
Decyzyjny model stosowania prawa
- Luz decyzyjny i jego rodzaje
- Rodzaje decyzji
- Determinanty decyzji
Uznanie administracyjne a pojęcia nieokreślone
Klauzule generalne w działaniach administracji i ich sądowa kontrola
Sądowe stosowanie prawa
Klauzule a problem prawotwórstwa sądowego

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, doświadczony trener i wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT